Hore

Cenník

Máme zmluvu so všetkými poisťovňami.
VŠZP, Dôvera, Union

pozrieť

Platný od 01. 02. 2023

Názov služby
Spoluúčasť pacient- poisťovňa
Samoplatca
Preventívna stomatologická prehliadka
0 €
40 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka
0 €
40 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa
25 €
25 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
45 €
45 €
Extrakcia trvalého zubu alebo koreňa – sťažená
55 €
55 €
Sutura extrakčnej rany
5 €
5 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti
25 €
25 €
Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit
60 €
70 €
Dvojpôšková výplň zuba – fotokompozit
65 €
80 €
Trojpôšková výplň zuba – fotokompozit
70 €
90 €
Rozsiahla výplň zuba – fotokompozit
80 €
100 €
Ošetrenie zubného kazu skloionomérnou výplňou
50 €
50 €
Pečatenie fisúr
20 €
20 €
Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu
30 €
40 €
Endodontické ošetrenie – dočasné zaplnenie KK
30 €
35 €
Odstránenie koreňovej výplne jednokoreňového zuba + dočasné zaplnenie KK
50 €
60 €
Odstránenie koreňovej výplne viackoreňového zuba + dočasné zaplnenie KK
60 €
70 €
Endodontické ošetrenie – definitívne zaplnenie KK – jednokoreňový zub
70 €
100 €
Endodontické ošetrenie – definitívne zaplnenie KK – viackoreňový zub
90 €
130 €
Intraorálna incízia
5 €
5 €
FRC čap na 1 KK
40 €
40 €
FRC čap na ďalší KK v rámci 1 zuba
15 €
15 €
Odstránenie gingívy VFP
5 €
5 €
Stiahnutie korunky, prepílenie protetickej práce
20 €
20 €
Opätovné nacemencovanie fixnej náhrady
20 €
20 €
Korunka kovokeramická
200 €
200 €
Korunka celokeramická – zirkón
250 €
250 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii
25 €
25 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu
45 €
45 €
Mostík kovokeramický – cena za 1 zub
200 €
200 €
Mostík keramický – cena za 1 zub
250 €
250 €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná
250 €
350 €
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná (podľa prvkov)
300 €
400 €
Dlahovanie zubov (cena za 1 zub)
10 €
10 €
Alginátový odtlačok
20 €
20 €
Silikonový odtlačok
30 €
30 €
Biodentín / MTA
15 €
15 €
Dentálna hygiena dospelí, deti – stály chrup
45 €
45 €
Dentálna hygiena deti – dočasný alebo zmiešaný chrup
35 €
35 €
Reinštruktáž, nácvik ústnej hygieny, kontrola
30 €
30 €
Kombinované bielenie (Purewhitening)
290 €
290 €
RTG OPG
20 €
20 €
RTG intraorálny snímok
5 €
5 €
RTG BTW
10 €
10 €
Pacient sa nedostavil na ošetrenie, nezrušil termín 24hod vopred
30e
30e
Pacient sa nedostavil na dent.hygienu, nezrušil termín 24hod vopred
20e
20e